10 มิถุนายน 2561 ผอ. ครูวรรณภา และครูธัญชนก ได้นำขบวนกลองยาวของโรงเรียนไปแสดงงานอุปสมบท ที่วัดห้วยเสือ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี

Additional information