20 - 23 มิถุนายน  2561 ผอ. และครูชัชฎา ได้นำลูกเสือชั้นม.1 ไปเข้าค่าย"ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด" ของสพป.เพชรบุรี เขต 2 ที่ค่ายครูเชียร อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี

Additional information