26 มิถุนายน 2561 ฝ่ายวิชาการร่วมกับคณะครูจัดกิจกรรม "วันสุนทรภู่" ครูกวีเอกของโลก เพื่อรำลึกถึงท่านที่ได้สร้างผลงานเอาไว้ให้ลูกหลานได้ศึกษาหาความรู้กันจนถึงปัจจุบันนี้

Additional information