3 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. ผอ.และคณะครูโรงเรียนวัดโพธิ์ลอยฯ ได้ต้อนรับครูใหม่ 1 ท่านคือ ครูชนาภา  พงษ์นาค (ครูเจี๊ยบ) ซึ่งเป็นศิษย์เก่าโรงเรียนวัดโพธิ์ลอยฯ

Additional information