10 สิงหาคม 2561 เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต.หนองกะปุ มาบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ และบาดทะยักให้แก่นักเรียนชั้นป.6 จำนวน 16 คน ทางโรงเรียนขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

Additional information