12 สิงหาคม 2561 คณะครู นักเรียน อบต.หนองกะปุ และชุมชนต.หนองกะปุ ร่วมพิธีสดุดีเทิดพระเกียรติพระคุณแม่ และร่วมกันทำบุญตักบาตรวันแม่ ที่ลานหน้าวัดโพธิ์ลอย

Additional information