18 สิงหาคม 2561 ตัวแทนนักเรียน ดช.อิงชนก  รื่นรวย, ดช.จารุพงษ์  รักมิตร  และดญ.ญาณิศา  สุขเฉย นักเรียนชั้นป. 6 เข้าร่วมการแข่งขันการตอบคำถามสารานุกรมไทยครั้งที่ 24 (ระดับจังหวัด)ได้รับรางวัลชนะเลิศ เป็นสมัยที่ 11 พร้อมถ้วยรางวัล เงินรางวัล 5,000 บาท และเกียรติบัตร เตรียมตัวแข่งขันในระดับภาคต่อไป

Additional information