25 สิงหาคม 2561 ผอ. ครูวรรณภา และครูธัญชนก นำขบวนกลองยาวโรงเรียนไปแสดงงานแต่งงานที่บ้านท่าแร้ง ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี

Additional information