26 สิงหาคม 2561 กลองยาวได้รับรางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทานในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ (จากท่านผู้หญิงจรุงจิต ทีขะระ) ราชเลขาในสมเด็จพระนางเจ้าฯ ที่ลานวัฒนธรรมกะเหรี่ยงโปร์ ต.สองพี่น้อง อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี

Additional information