26 สิงหาคม 2561 กลองยาวได้รับรางวัลชนะเลิศ ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ ลานวัฒนธรรมกะเหรี่ยงโปร์ อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี

Additional information