4 กันยายน 2561 โรงเรียนวัดโพธิ์ลอยฯ ต้อนรับการนิเทศ กำกับ ติดตาม โรงเรียนคุณธรรมระดับ 3 ดาว จากท่านผอ.จำเนียร หงษ์วิเศษ และผอ.ธัญญพัฒน์ พลายแก้ว 

Additional information