6 กันยายน 2561 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ การแข่งขันมินิวอลเลย์บอล  ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ระดับจังหวัด ที่โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ จ.เพชรบุรี พร้อมเกียรติบัตร และเงินรางวัล 5,000 บาท

Additional information