17 กันยายน 2561 นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มย่อยเรื่อง การบริหารสถานศึกษา ดูงานและสัมภาษณ์ผู้อำนวยการโรงเรียน 

Additional information