27 กันยายน 2561 โรงเรียนวัดโพธิ์ลอยฯ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศการแข่งขันวอลเลย์บอลชาย และรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง ที่สนามร.ร.เบญจมเทพอุทิศ อ.เมือง จ.เพชรบุรี

Additional information