28 กันยายน 2561 ผอ. และคณะครูร่วมกันจัดงานมุทิตาจิตให้กับครูเกษียณคือ ครูมาลี ปลั่งศรี ที่ได้รับราชการอยู่ที่โรงเรียนวัดโพธิ์ลอยฯแห่งนี้ เป็นเวลา 30 กว่าปี 

Additional information