8 ตุลาคม 2561 โรงเรียนวัดโพธิ์ลอยฯ ต้อนรับครูใหม่(พนักงานราชการ) เอกภาษาอังกฤษ 1 คน คือนางสาวผ่องนภา  หวานไกล ครูอัตราจ้างจากโรงเรียนสหกรณ์บำรุงวิทย์ อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี

Additional information