28 ตุลาคม 2561 ผอ. ครูวรรณภา และครูธัญชนก ได้นำขบวนกลองยาวของโรงเรียนไปแสดงงานกฐินที่วัดไร่ดอน อ.เมือง จ.เพชรบุรี

Additional information