1 พฤศจิกายน 2561 ผอ. และคณะครูร่วมกันไปส่งครูอัญชลี  ห้วยหงษ์ทอง บุคลากรวิทยศาสตร์ ได้ย้ายไปโรงเรียนวัดกุ่ม อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี

Additional information