5 พฤศจิกายน 2561 ผอ. และคณะครูโรงเรียนต้อนรับครูธุรการใหม่ที่ย้ายมาจากโรงเรียนวัดม่วงงาม อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี