6 พฤศจิกายน 2561 วิทยาลัยอาชีวศึกษา อ.เมือ. จ.เพชรบุรี มาแนะแนวการศึกษาให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาต่อ