17 พฤศจิกายน 2561 ผอ. ครูวรรณภา และครูธัญชนก นำกลองยาวโรงเรียนไปแสดงงานกฐินที่วัดใหม่ประเสริฐ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี

Additional information