24 พฤศจิกายน 2561 ตัวแทนนักเรียนชั้นป.6 (ดญ.ญาณิศา  สุขเฉย, ดช.จารุพงษ์  รักมิตร และดช.อิงชนก  รื่นรวย) เข้าร่วมการแข่งขันสารานุกรมไทย ระดับภาค ได้ลำดับที่ 6 

Additional information