26 พฤศจิกายน 2561 วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี ออกมาแนะแนวการศึกษาให้แก่นักเรียนชั้นม.3 เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น

Additional information