26 - 27 พฤศจิกายน 2561 ผอ. และนักศึกษาฝึกประสบการณ์ได้นำนักเรียนชั้นป.5 ร่วมกิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรมที่ไร่ขจีธงชัย จ.เพชรบุรี

Additional information