6 ธันวาคม 2561 โรงเรียนวัดโพธิ์ลอยฯ เป็นสถานที่ประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านสัญจร ตั้งแต่เวลา 09.00 น.-12.00 น.

Additional information