14-15 ธันวาคม 2561 นักเรียนชั้นป.4-5 จำนวน 28 คน เข้ารับการอบรมลูกเสือที่โรงเรียนบ้านโป่งสลอด อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี

Additional information