19-21 ธันวาคม 2561 นักเรียนชั้นป.6 เข้าร่วมกิจกรรมเข้าค่ายลูกสืออำเภอบ้านลาด จ.เพชรบุรี ดังเช่นทุกปี เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และการอยู่ร่วมกัน

Additional information