27 ธันวาคม 2561 กลองยาวร.ร.วัดโพธิ์ลอยฯ เปิดงาน "รณรงค์ขับขี่ปลอดภัย" ในช่วงเทศกาลปีใหม่ของกรมตำรวจทางหลวงวังมะนาว โดยมีท่าน รมต.กระทรวงคมนาคม(นายอาคม  เติมพิทยาไพสิฐ)เป็นประธาน

Additional information