2 มกราคม 2562 ตัวแทนคณะครูโรงเรียนมอบของขวัญปีใหม่ให้กับผู้มีอุปการะคุณแก่โรงเรียนดังเช่นทุกปี

Additional information