5 มกราคม 2562 ผอ.,ครูวรรณภา,ครูธัญชนก และครูโชติรส นำขบวนกลองยาวไปแสดงแห่ขบวนขันหมากที่บ้านร่่องระกำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

Additional information