11 มกราคม 2562 คณะครูจัดงานวันเด็กให้นักเรียนได้สนุกสนานและแสดงออกโดยจัดกิจกรรมการเล่นเกม, มอบของขวัญ และจัดนำอาหารมาให้นักเรียนได้รับประทานร่วมกัน

Additional information