11 มกราคม 2562 คณะครูจัดกิจกรรมวันเด็กให้นักเรียนสนุกสนานโดยมีกิจกรรมการเล่นเกม, จัดของขวัญให้นักเรียนพร้อมอาหารให้นักเรียน

Additional information