16 มกราคม 2562 เวลา 06.30 น.คณะครูร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร "วันครู" ที่โรงเรียนบ้านหนองแขม อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี

Additional information