19 มกราคม 2562 กลองยาวร.ร.วัดโพธิ์ลอยฯไปแสดงแห่ขบวนขันหมากที่ร้านไอศกรีมรุ่งฟ้า อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี

Additional information