20 มกราคม 2562 กลองยาวโรงเรียนไปแสดงแห่รอบโบสถ์ งานอุปสมบทที่วัดเขากิ่ว อ.เมือง จ.เพชรบุรี สร้างความสนุกสนานครื้นเครงให้กับงานเป็นอย่างมาก

Additional information