21 มกราคม 2562 ประกาศเกียรติคุณแก่ด.ช.กมลภพ  พิมพ์นาค เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันวิทยุการบิน มินิวอลเลย์บอล ชนะเลิศระดับประเทศ ชิงถ้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทางร.ร.มีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง

Additional information