28 มกราคม 2562 ผอ.,ครูวรรณภา และครูชัชฎา นำขบวนกลองยาวโรงเรียนไปแห่ขบวนขันหมาก งานแต่งงานที่หมู่บ้านโพธิ์ลอย สร้างความสุข สนุกสนานให้แก่งานเป็นอย่างมาก