7 กุมภาพันธ์ 2562 คณะครูและนักเรียนร่วมกิจกรรมจิตอาสานับเงิน, บริการรับฝากรองเท้า และเก็บขยะ ที่งานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดเนินหนองโสน(เขาเจ้าราม) อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี

 

Additional information