14 กุมภาพันธ์ 2562 ผอ. และคณะครูร.ร.บ้านลาดวิทยา อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี ออกมาแนะแนวการศึกษาแก่นักเรียนชั้นม.3 ดังเช่นทุกปี

Additional information