วันเสาร์ อาทิตย์ที่ 16 - 17 ดุริยางค์โรงเรียนรับงานเฉลิมฉลองเป็นพระอุปัชฌาย์ของหลวงพ่อวัดโพธิ์ลอย และร่วมเปิดงานประชุมสหกรณ์เครดิตยูเนียนโพธิ์ลอย

Additional information