18 กุมภาพันธ์  2562 โรงพยาบาลบ้านลาด อ.บ้านลาด จ.เพชรบุี ออกมาตรวจสุขภาพประจำปีให้กับคณะครูดังเช่นทุกปี

Additional information