19 กุมภาพันธ์ 2562 ผอ. ครู และนักเรียนร่วมกิจกรรมเวียนเทียนวันมาฆบูชา ที่โบสถ์วัดโพธิ์ลอย ดังเช่นทุกปี

Additional information