2 มีนาคม 2562 ผอ. ครูธัญชนก และครูวรรณภา ได้นำขบวนกลองยาวของโรงเรียนไปแสดงงานอุปสมบท ที่วัดไม้รวกสุขาราม อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี

Additional information