7 มีนาคม 2562 ผอ.,ครูธัญชนก และครูวรรณภา นำขบวนกลองยาวไปถ่ายทอดสดที่เพชรภูมิเรดิโอ 103.5 เมกกะเฮิร์ต เพื่อรับการสัมภาษณ์จากท่านผู้จัดรายการในการสืบทอดการเล่นกลองยาวของโรงเรียน

Additional information