20 เมษายน 2562 กลองยาวโรงเรียนออกแสดงงานอุปสมบทในหมู่บ้านที่วัดโพธิ์ลอย สร้างความสนุกสนานครึกครื้นให้กับงานเป็นอย่างมาก

Additional information