5 พฤษภาคม 2562 ผอ. และครูวรรณภา นำขบวนกลองยาวโรงเรียนวัดโพธิืลอยฯ ไปแสดงงานอุปสมบทที่วัดไร่ดอน อ.เมือง จ.เพชรบุรี 

Additional information