11 พฤษภาคม 2562 ผอ. ครูธัญชนก  และครูวรรณภา นำขบวนกลองยาวของโรงเรียนไปแสดงงานอุปสมบทที่วัดป้อม อ.เมือง จ.เพชรบุรี

Additional information