18 พฤษภาคม 2562 ผอ.นำนักเรียนรับทุนการศึกษาที่วัดเขาเจ้าราม อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี จำนวน 20 ทุนๆละ 500 บาท และทุนสนับสนุนการเรียนการสอนจำนวน 20,000 บาท

Additional information