5 มิถุนายน 2562 คณะกลองยาวโรงเรียนวัดโพธิ์ลอยฯ ร่วมเปิดงาน "วันข้าว  ชาวนาไทย" ที่ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี