16 มกราคม 2563 เวลา 07.00 น.คณะครูร่วมกิจกรรมวันครูด้วยการตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ที่ร.ร.บ้านหนองแขม และร่วมพิธีวันครูที่ห้องเกษม  กลั่นยิ่ง สพป.พบ.2

Additional information